UA-143269961-1

Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie zakupionego towaru.

 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sklep geberit.city Aleje Racławickie 29B/8 20-049 Lublin tel: 726025080 e-mail: geberit.city@gmail.com o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy zakupu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą polską lub pocztą elektroniczną).

 

4. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Możę również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej geberit.city.

 

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

 

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 

7. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji chyba, że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Jednak w takim wypadku forma wysyłki za pobraniem jest niedopuszczona.

 

8. Sklep geberit.city powstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu zwrotu towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru.

 

9. Zwrotu towaru Kupujący dokonuje pod adres: Marzena Koszałka Aleje Racławickie 29B/8 20-049 Lublin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep geberit.city o odstąpieniu od zakupu.

 

10. Zwrot zostanie przez Sprzedawcę przyjęty pod warunkiem, że towar jest w pełni kompletny. Do przesyłki ze zwrotem należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz propozycje formy zwrotu należności za odesłany towar. Koszt wysyłki zwracanego towaru pokrywa w całości Kupujący.

 

11. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru chyba, że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 911.